054-7000037:

פל"ח פעילות לא חקלאית בנחלה

פעילות שאינה חקלאית בנחלה כשמה כן היא ומטרתה להסדיר בקיבוצים ובמושבים את כל הפעילויות אשר אינן משמשות לגידולים החקלאיים. תחת הקטגוריה של אותן פעילויות נכנסות למשל הקמת מבנה מגורים, הקמת מחסן, הקמת משרד ובשנים האחרונות אף הוסיפו לחוק הפעילות הלא חקלאית בנחלה שימוש בנחלה למטרות עסקיות על מנת לעזור לחקלאים להגדיל הכנסתם. פינות חי, מסעדות, מפעלי גבנות, יינות וכדומה. ההחלטות הנ"ל באו במטרה למסד מבחינת היתרים וכאמור מבחינת מיסוי על הקרקע את כל אותן פעילויות שכן פעילות חקלאית לא ממוסה באותן שיטות כמו פעילות עסקית או פעילות נדל"נית.

המשמעות של הדבר הינה כי קודם כל יש למסד את הדבר מבחינת מנהל מקרקעי ישראל ולוודא רישום נכון של החלקה. לאחר מכן עלינו לוודא את המגבלות שחלות על אותה פעילות חקלאית שאנו מתכננים לעשות בקרקע, כמו למשל במידה ונרצה להקים מבנה מגורים נוסף בנחלה החקלאית עליו להיות בגודל של עד 2.5 דונם כאשר מתוכו עד חצי דונם יכול לשמש בתור מבנה קיט לצורך העניין, בעוד שבנוסף על המבנה להיות מוסדר עם תכנית כתנאי מקדים.

לאחר מכן נאלץ לשלם דמי שימוש בגין שינוי הייעוד של הקרקע כאשר כאן ישנם קריטריונים שונים בגין דמי הרכישה' שכן ניתן לקבל הנחה על דמי השימוש בקרקע במידה והיא נמצאת באזורי עדיפות לאומית. בכל מקרה נאלץ להוון את דמי החכירה לשימוש בקרקע ולשלם רטרואקטיבית למעשה. גם בהיבטי המיסוי (מס רכישה) על הקרקע יהיה שינוי בעקבות שינוי הייעוד של הקרקע ויהיה עלינו לדווח על העסקה באופן מידי לרשויות המס על מנת להימנע מקנסות על איחור בדיווח. יש לציין כי מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין בהיבט המשפטי של שינוי יעוד הקרקע, כמו גם על דמי הרכישה, ועם רו"ח על כל היבטי המיסוי.