054-7000037:

פיצול נחלה חקלאית ובן ממשיך

שטחי נחלות חקלאיות, מיועדות לגידולים חקלאיים שונים והן הוקצו בעבר על ידי רשות מקרקעי ישראל לחוכרים במושבים. מכיוון שלרשות מקרקעי ישראל כללים נוקשים הנוגעים להעברת הזכויות בנחלה עם מות החוכרים, הם אינם יכולים להעביר את הזכויות בנחלה כרצונם או להוריש אותן באופן שווה לילדיהם.

בשנים האחרונות, רשות מנהל מקרקעי ישראל פועלת לשינוי והסדרת הזכויות בנחלה חקלאית ומאפשרת במגבלות מסוימות לחוכרים במושבים להשתתף בהסדרים שיאפשרו להם לבצע פיצול נחלה חקלאית על ידי פיצול השטח המיועד למגורים מהשטח החקלאי ולחלק את הזכויות.

בן ממשיך

פירוש המושג בן ממשיך הוא הבן אשר מעבד את המשק החקלאי יחד עם הוריו ולאחר מותם יהפוך במקומם לבעל הנחלה.

ההורים, חוכרי הנחלה אמורים להחליט עוד בחייהם מי יקבל בעלות על נחלתם לאחר מותם ויהיה ממשיך דרכם החקלאית. הבחירה כרוכה בחתימה על מסמכי התחייבות ועל מינויו של הבן הממשיך.

זכויות ההורשה של משק חקלאי שונות מזכויות הורשה של כל נכס אחר. בכל נכס אחר יכול בעל הנכס להחליט על החלוקה של הנכס בין ילדיו או להותיר את הנכס לזכויות ההורשה הטבעיות. לא כך במשק חקלאי.

אחת הבעיות הקשות הנוצרות כתוצאה מבחירת ילד אחד כ"בן ממשיך" היא היחסים המשפחתיים ויריבויות בין האחים ויריבויות בין האחים להוריהם. קיימת התנגשות בין רצון ההורים לדאוג לכל צאצאיהם לבין המגבלות החוקיות הקשורות בנחלה. היריבות המשפחתית הנוצרת מכך מגיעה לעיתים לבתי משפט ויוצרת סכסוכים וניתוק במשפחה.

פיצול נחלה חקלאית ובן ממשיך

פיצול נחלה חקלאית

רשות מקרקעי ישראל השכילה להבין את הבעייתיות במושג בן ממשיך ובחוקי החכירה. כתוצאה מכך, היא מציעה לחוכרים הצטרפות להסדרים שונים כדי שיוכלו לפצל את שטח המגורים בנחלה החקלאית.

אמנם, הסדרי פיצול נחלה חקלאית כרוכים בעלות כספית לא מבוטלת אך מאפשרים חלוקה והורשה של השטח שפוצל בהתאם לרצונם של החוכרים. ההסדרים יאפשרו להורים לפצות את ילדיהם האחרים על ההפסד ולעיתים גם על עוגמת הנפש שנוצרה אצלם כתוצאה מתהליך מינוי של "בן ממשיך".

בדיקת כדאיות כלכלית של פיצול נחלה

מתוקף החלטות שאושרו על ידי רשות מקרקעי ישראל קיימות 3 אפשרויות לביצוע פיצול נחלה חקלאית. ההסדרים מאפשרים קבלת זכויות מסוימות על השטח שהוגדר למגורים בתוך הנחלה. בתנאים מסוימים יוכלו החוכרים למכור חלקים משטח זה או לבנות עליהם בתים נוספים.

שלוש האפשרויות כרוכות בדמי הסכמה או דמי רכישה בעלות כספית גדולה אשר עלולה להגיע לסכומים של מספר מיליונים.

לפני הצטרפות לאחד מההסדרים כדאי לחוכרים לפנות לקבל יעוץ ובדיקה של היתכנות כלכלית של ההסדרים ולבדוק האם יש הצדקה לתשלומים גבוהים ביחס לתוצאה ולערך הנכסים בעתיד.

לסיכום, מינוי בן ממשיך מעלה סוגיות כואבות בתחום המשפחתי של העברת זכויות בנחלה חקלאית מהורים לילדיהם. הסדרים של מנהל מקרקעי ישראל המאפשרים פיצול נחלה חקלאית עשויים לפתור בעיות אלה אך הם כרוכים בעלות גבוהה.