054-7000037:

פיצולי נחלות במושבים

אין ספק, שבארבע השנים האחרונות הנושא הבוער ביותר מבחינת האזרח הישראלי הוא הנושא של יוקר המחייה בכלל ומשבר הדיור בפרט. העניין, שזוג צעיר, זקוק לסכום של כמעט 140 משכורות בממוצע על מנת לקנות דירה הינו לא סביר ועד עכשיו שלושת הממשלות האחרונות לא ממש הביאו עמם בשורה, גם כאשר היו תכניות בנושא (כדוגמת תכנית מע"מ 0).

העניין הוא כזה: לא הרבה מודעים לכך, אבל על הנייר יש החלטה כבר שיכולה לשפר משמעותית את היצע הדיור בארץ, ולא סתם היצע אלא כזה שיאפשר איכות חיים לאנשים שיהיו מעוניינים בכך. מדובר על החלטה 1155 של רשות מקרקעי ישראל (עדכון של החלטה 979 של המנהל), שמאפשרת לפצל את הנחלות החקלאיות במושבים לטובת עוד שטח למגורים עליו ניתן לבנות עוד יחידות דיור, כלומר לבנות יחידת דיור שלישית ללא צורך בכך שיהיה מדובר על רצף דורי (סבא, בן ונכד).

מדובר על קרקע שהינה קרקע זמינה, שהייעוד שלהם הינו מגורים, והן נמצאות בסמוך לבתים שכבר נבנו, כך שהתשתית החשובה לפחות כבר קיימת. על מנת לפצל את הנחלה, צריך בעל הנחלה לעגן את הזכויות שיש לו בחלקת המגורים על ידי תשלום של 3.75% מערך הנחלה. לאחר שהוא עושה זאת, יוכל בעל הנחלה להפריד מגרש מתוך שטח הנחלה עליו יהיה ניתן לבנות בתמורה לעוד 29.25% מערך הנחלה. כך שבפועל משלמים 33% מערך הנחלה.

על מנת לפצל את המגרש מהנחלה יש לעמוד בשלושה תנאים עיקריים: תהיה בה יחידות מגורים שתשמש את החוכר, במגרש הזה יהיו זכויות בנייה של לפחות 160 מ"ר, והפיצולים יעשו אך ורק בהתאם להוראות תמ"א 35.

על פניו, נשמע קל יחסית ופתרון שיכול להבטיח עוד היצע של אלפי יחידות דיור איכותיות בשוק. העניין הוא כזה, עד כה ביצעה רשות מקרקעי ישראל פיילוט של פיצולים במספר בודד של מושבים בלבד, בעוד בארץ יש כמה מאות עליהם ניתן יהיה לבצע את הפיצולים הללו.

הסיבה לכך, היא מחסור בתקציבים וכוח אדם, שכן על מנת ליישם את ההחלטה הזאת דרוש כוח אדם ברשות מקרקעי ישראל. אין פה צורך בשיווק קרקעות, אין צורך בתכנון, הכל קיים, רק נדרש לקבל החלטה נכונה.