054-7000037:

מקורות מימון אפשריים לרכישת נחלה

נחלה היא קרקע חקלאית המיועדת לשימוש של המתיישב בה ולעיבוד חקלאי של השטחים בתחומה. שטחי הנחלה נקבעים על פי צרכים חקלאיים. ממוצע שטחי הנחלה יכולים לנוע בין 30 דונם במרכז הארץ ל-60-120 דונם בשטחים מרוחקים מהמרכז.

המניע לרכישת נחלות הוא חיפוש אחר איכות חיים והתרחקות מהעיר ולעיתים לצורך רווח עתידי כתוצאה מהפשרת קרקעות חקלאיות לבנייה. במקרים רבים, מכיוון שרכישת נחלה כרוכה בעלות כספית גבוהה היכולה להגיע לעשרות מיליוני ₪, דרוש גיוס אשראי להשלמת הסכום של ההון עצמי להשלמת רכישת הנחלה.

גיוס אשראי לרכישת נחלה באמצעות משכנתא

קבלת משכנתא לרכישת נחלה אינה עניין קל. הבנקים מבקשים בטוחות ונכסים לשעבוד, התחייבויות, מסמכים ואישורים רבים ואינם ממהרים לאשר את המשכנתאות. גורמים רבים מעורבים ברכישת נחלה ביניהם רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, האגודה השיתופית או אגודת המושב, המוכרים של הנחלה ועוד.

אחת ההמלצות היא לפנות לבנקים המתמחים במתן משכנתאות למגזר החקלאי. הניסיון והבקיאות בתחום עשויים להקל על התהליך.

הבנקים יסכימו למתן הלוואת משכנתא רק במידה והנחלה הנרכשת נקייה מרישום משכנתאות קודמות ורק במידה ויוכל לרשום שעבוד על הזכויות בנחלה. במידה והמוכר לא פרע את מלוא הלוואותיו, לא יוכל הבנק לתת הלוואה ולמשכן הנחלה בשנית.

לצורך אישור ההלוואה הבנק ידרוש רשימת מסמכים שהם תוצאה של כל הבדיקות שיש לבצע לפני ההחלטה לרכוש את הנחלה. בנוסף לכך, הבנק יבקש בדרך כלל דו"ח שמאי שיכלול בדיקה משפטית של הזכויות בנחלה.

בדיקות חשובות לפני רכישת נחלה

תכנון הליך רכישת הנחלה הוא חשוב , חייבים לבצע בדיקות יסודיות, אשר חיוניות כדי לקבל הלוואה במסגרת גיוס אשראי מהבנקים. נמנה מספר בדיקות חשובות:

זכויות בעלות בנחלה. בדומה לבדיקת בעלות בעת רכישת דירה, חובה לבדוק מי רשום כבעל הזכויות בנחלה ברשות מקרקעי ישראל, ובאגודת המושב ולערוך בדיקה משפטית להמצאות שעבודים, עיקולים, צווי מניעה וכן בדיקה בדבר התאמת השימוש של הנחלה לייעודה המקורי, היתרי בנייה, צווי הריסה, חריגות בתוספות בנייה ועוד.

חשוב לבדוק האם קיים מינוי בן ממשיך בנחלה אשר יקבל לידיו את הזכויות העתידיות בנחלה לאחר מות הוריו. אם מכירת הנחלה היא בניגוד לרצונו, הבן הממשיך עלול להתנגד להעברת הזכויות על ידי פניה לבית משפט והובלת מאבק משפטי כנגד המכירה.

מדידת שטח הנחלה כדי לדעת את גבולותיה המעודכנים על פי תוכניות התכנון האזוריות.

תשלומים וחובות. האם שולמו דמי הסכמה על ידי מוכר הנחלה. האם יש חובות למוכרים במסגרת הסדרת חובות המושבים וחקיקת חוק ההסדרים במגזר החקלאי או חובות שונים כתוצאה מהלוואות שקיבלו החוכרים מהאגודה או מהסוכנות היהודית. חובות אלה חייבים להיות מסולקים במלואם לפני ביצוע המכירה כדי לקבל אישור לביצוע העסקה.

לסיכום, גיוס אשראי ומימון לרכישת נחלה ניתן לקבל באמצעות משכנתא. הבנק יזדקק לבטוחה ומשכון הנחלה או נכסים אחרים השייכים לרוכש. חשוב לבצע בדיקות טרם הרכישה אשר ימנעו עיכובים ומאבקים משפטיים.

מרחבי הרשת:
שי לי טרסר נויהאוז – אשת השיווק של חוןדש פברואר