054-7000037:

מנהל מקרקעי ישראל: הבעלים האמתיים של הנחלות החקלאיות

מנהל מקרקעי ישראל (או בשמו החדש, רשות מקרקעי ישראל), הינה רשות שהוקמה על ידי המדינה בשנות ה-60' במטרה לנהל קרקעות המדינה והרשות בפועל הינה הבעלים של 93% מקרקעות המדינה. הסיבה לכך היא מאוד פשוטה: לאחר הקמת המדינה, ישבו וחשבו מה לעשות עם הקרקעות הרבות שנרכשו על ידי קרנות יהודיות שונות והוחלט כי הם יועמדו לטובת כלל העם היהודי שיגיע למדינת ישראל.

בראש רשות מקרקעי ישראל ניתן למצוא את מועצת מקרקעי ישראל הקובעת את מדיניות המקרקעין במדינה: לרשות יש יכולת לקבל הסדרים ראשוניים, כלומר הסדרים שהם שווי ערך לחוקים. זאת, מכוח חוק יסוד מנהל מקרקעי ישראל. בראש המועצה כיום עומד שר הבינוי וחבריה הם מנכ"לים של משרדי הממשלה השונים ונציגי הקרן הקיימת לישראל. הרשות מבצעת את המדיניות שנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

בין מטרות הרשות ניתן למנות כפי שצוין את ניהול קרקעות המדינה כמשאב השייך לציבור במדינת ישראל. תפקידה של הרשות הינו להקצאות קרקעות למטרות שונות כדוגמת: מגורים, מסחר, חקלאות, תעשייה וכדומה על פי מה שנדרש וכן תוך התחשבות בצרכים עתידיים וכן שמירה על הזכויות של מחזיקי הקרקעות וניהול רישום המקרקעין בישראל בפנקסי המקרקעין.

אם נתייחס רגע למגזר החקלאי ולבעלי הנחלות החקלאיות, ניתן להגיד כי כל בעל נחלה חקלאית הינו בעל קשר הדוק למנהל, מהסיבה הפשוטה, שבניגוד לקרקעות מגורים שונות קרקעות חקלאיות הינן עסק מורכב יותר. כך לדוגמא, על כל נחלה חקלאית שחלקה מיועד למגורים וחלקה מיועד לשימושים חקלאיים (והיום כבר אחרים) חלים הגבלות שונות מאשר על קרקע שמיועדת אך ורק למגורים.

כיום, נניח ורוצים להעביר בעלות על קרקע רגילה המיועדת למגורים בירושה, ניתן כי לקרקע יהיו מספר יורשים. המצב במקרה של נחלה חקלאית הינו שונה לחלוטין וניתן שיהיה בעל אחד ויחיד לנחלה (או זוג). כמו כן, על מנת לבצע הסכם העברת נחלה (כלומר מכירתה לאדם אחר) יש צורך בהסכמה של רשות מקרקעי ישראל ואם אכן מעבירים את הנחלה יש צורך בתשלום של דמי הסכמה לנחלה.

ללא ספק, ניתן להגיד כי גם בנחלות החקלאיות רשות מקרקעי ישראל היא הבעלים האמתיים.