054-7000037:

המיסוי הקיים על ירושת נחלה במושב

כאשר בעל נחלה חקלאית הולך לעולמו, הוא יכול להעביר את הנחלה על שם אדם אחד בלבד שיכול לרשת אותו, זאת לאור הוראות הסכם המשבצת הקיים ביישובים החקלאיים בארץ. כמובן, שכאשר יש למנוח כמה ילדים, נוצרת בעיה של פיצויים, שכן הם לא יכולים לקבל חלק בנחלה גם אם הדבר בא מהוראותיה של צוואה.

חשוב לציין, כי במקרה של העברת נחלה בירושה יש לשים לב לכך שקיימים מקרים שיש צורך בתשלום מיסים, אולם הם בדרך כלל מעטים. ראשית, עריכת צוואה והעברת הזכויות בנחלה לבן משפחה אינה כרוכה במס כלשהו באופן מידי ואין צורך לבצע דיווח לרשות המיסים על העברת הקרקע כאשר מדובר על העברה מכוח צוואה.

אם בעל הנחלה דאג לחלק את העזבון שלו לרבות הנחלה בין ילדיו במסגרת הצוואה אותה הוריש וכל מה שנמסר ליורשים הוא ממסגרת העיזבון, אין כל צורך לשלם מס על העברת הנחלה. לעומת זאת, במידה ורוצים ההורים או אחד הילדים לפצות את שאר האחים שלא במסגרת העזבון אז כספי הפיצויים יהיו חייבים במס.

כך שניתן להגיד זאת בצורה ברורה יותר: כאשר נערכת חלוקת הנכסים מתוך העזבון של המנוח, היא לא תהיה חייבת במס וכן ניתן גם יהיה לערוך בה שינויים, בהסכמה כמובן גם אם הדבר אינו תואם את מה שכתוב בצוואה או בצו הירושה. לעומת זאת, כאשר נעשית חלוקת כספי העיזבון מנכסים וכספים שנמצאים מחוץ לכספי העיזבון חלה עליהם חובת מס.

על מנת לנסות ולמנוע תשלום שבו תהיה הירושה חייבת במס, במיוחד כאשר מדובר על נחלה חקלאית, מומלץ מאוד להיעזר בשירותים משפטיים של עורכי דין שלהם ידע מתאים במגזר החקלאי. שכן, אין צורך מיותר לחלוק את הירושה עם שותפים נוספים (כדוגמת רשות המיסים) שאין ממש צורך בכך.