054-7000037:

בן ממשיך, מזה זה? ואיך זה בא לידי ביטוי?

לא מעט פעמים, יוצא לשמוע בהקשר של המושבים בארץ את המושג "בן ממשיך". לא מעט אנשים אינם מבינים את המונח הזה מה שיוצר המון בלבול והמון ציפיות באשר לאפשרות של העברת זכויות בתוך המושב. עם זאת, חשוב מאוד לעשות סדר ולהסביר מה עומד מאחורי המונח וכיצד הוא בא לידי ביטוי.

העובדה כי רק אדם אחד יכול להירשם כבעל נחלה, גורמת לכך שהמונח "בן ממשיך" הינו מאוד טעון, שכן מכל המשפחה, צריך בעל הנחלה להחליט למי הוא בוחר להוריש אותה, כמובן שניתן לגרום לכך שבמסגרת ההחלטה והצוואה של הבן הממשיך יצוין כי הוא יצטרך לפצות את שאר הקרובים שלא קיבלו זכויות בנחלה.

באשר לנחלה עצמה, על מנת לרשום בן ממשיך, יש לעשות זאת באופן מסודר, דרך הספרים של האגודה השיתופית. עם זאת, חשוב לציין שיש הבדל בין מה שרשום בספרים של האגודה השיתופית לבין מינוי של בן ממשיך שנרשם בסוכנות היהודית או במצב בו היה מצוי המושב בהסכם משולש.

על פי תקנות האגודה השיתופית: ניתן להגדיר בן ממשיך כך: "בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר."

על מנת להעביר את הזכויות במשק עצמו, לא מספיקה התקנה בלבד כמובן אלא יש צורך במקורות חיצוניים ומסמכים כאלו ואחרים על מנת שיאפשרו את הענקת הזכות כבן ממשיך.

ללא ספק, מדובר על נושא מורכב יחסית שלו פסקי דין רבים, שכן לדוגמא, גם אם ירצו ההורים לחלק את הנחלה בין הילדים מכוח צוואה, היא תהיה בטלה ואז יכולות להיווצר בעיות. לכן במקרים הללו אין מנוס לדוגמא מייעוץ משפטי מתאים.

מרחבי הרשת:
יורם קראוס – מטפס ההרים שבונה את משרדי החברות הגדולות בעולם

יורם קראוס – טוויטר
יורם קראוס – Linkedin