054-7000037:

אישורים לבנייה על נחלה

נחלה חקלאית מחולקת לכמה חלקים: החלק הראשון הינו החלק המיועד למגורים בנחלה, שמכונה בשפה המקצועית חלק עליו ועליו מבצעים בנייה לרוב של שטח של 2.5 דונם שאנשי המקצוע מכנים "שטח צהוב". במקרים מסוימים ניתן לבנות על שטח שהינו גדול יותר מ-2.5 דונם, אך זה כבר כרוך במיסוי של 91% מערך הקרקע ולרוב כמובן שלא מנצלים את אפשרות זאת.

כמובן, שאי אפשר לבנות כפי רצונך על הנחלה, אלא בדיוק כמו שרוצים ומעוניינים לבנות בית רגיל, גם כאשר בונים על נחלה צריך לקבל את כל אישורי הבנייה הדרושים לכך בצורה מאוד ברורה, אחרת מי שבונה על הנחלה ללא ההיתרים הדרושים נחשב לכזה העובר על חוקי התכנון והבנייה והוא עשוי למצוא את עצמו מקבל קנס וכן גם מועמד לדין.

לכן, בטרם בכלל מתחילים לבנות על הנחלה יש לבצע את התהליך המתאים לבנייה עליה ולקבל את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לכך, גם אם יש צורך בקבלת היתר חורג. היתר בפנייה, בפועל הוא הרישיון שמעניקה וועדת התכנון והבנייה המקומית או רשות רישוי בהתאם לחוקי התכנון והבנייה ובהתאם לזכויות הבניה הקיימות במקום מסוים.

היתר הבניה, הינו מסמך אליו נהוג לצרף את תכניות הבנייה, מפות מדידה שונות וכן אישורים הנדרשים מגופים שונים על מנת שניתן יהיה להתחיל לבנות (כך לדוגמא, מכבי אש, או גם רשות העתיקות במידת הצורך). כמובן שעל היתר הבניה יהיו חתומים גם האנשים שמפקחים על הבניה ויבדקו שהיא לא חורגת מהתכניות.

במקרים מסוימים, ניתן לקבל הקלות באישור הבנייה, אם התכנית אינה תואמת את הזכויות המקוריות או אף ניתן לקבל גם היתר חורג לבניה אם ייעוד הקרקע הוא שונה, אך כמובן שיש צורך להצדיק זאת. וצריך לקבל סיבה טובה לכך. בכל מקרה, לרוב פשוט צריך לעבור את וועדת התכנון הבנייה המקומית והיא יכולה לאשר את התכנית, היא יכולה להחזיר את התכנית לתיקונים במידת הצורך וכן היא גם יכולה לדחות את התכנית המוגשת לה.

כמובן, שניתן לערער על החלטת הוועדה לוועדת ערער של תכנון ובנייה וכן ניתן גם במידת הצורך לערער לוועדת המחוזית.