054-7000037:

איך למכור נכון משק חקלאי

מכירת משק חקלאי, היא אינה עוד עסקת נדל"ן רגילה שבה מוכרים דירה או קרקע עליה לבנות. מדובר על תהליך מורכב יחסית שצריך לדעת את כל פרטיו על מנת לא לגרום חלילה לכך שהעסקה תיפול או שתהיה בעל מהמורות מצד כל הגורמים הרלוונטיים שאמורים לוות את העסקה ולאשר אותה.

יצוין, כי לרוב עסקת מכירת משק חקלאי, עשויה להיות מלווה במיסים רבים: היטלי השבחה, דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל, מע"מ, ובעבר גם היו משלמים מס מכירה. לאור כל המיסים הללו שיכולים להגיע לכמעט 45% מערך העסקה, בלא מעט מקרים יש אנשים שיוותרו על עניין המכירה, לאור העובדה שמה שקורה שבסופו של דבר, שבמקום שרוב המיסים יגיעו לכיס של המדינה ולא לכיס של המוכר.

אולם, לאור העובדה כי מדובר על עסקת נדל"ן שהיא ייחודית ומיוחדת והמיסים השונים אותם צריך לשלם (פרט למע"מ) יכולים להשתנות מסוג של משק חקלאי אחד למשק חקלאי אחר, יש מקום לפעול ולערער על השומה הנדרשת מכל הרשויות השונות דבר שיכול להפוך את העסקה בסופו של דבר למשתלמת.

כך, לדוגמא, המחיר הכולל של העסקה עשוי להיקבע לאור מספר בתי המגורים הקיימים בנחלה, גודל הנחלה, המיקום של הנחלה במושב עצמו, השימושים החורגים המאושרים בנחלה וכן גם הזכויות המתוכננות של הנחלה. כך לדוגמא, ניתן להעמיד שתי נחלות שונות שגודלן זהה מבחינת השטח ועדיין סכום העסקה יהיה שונה.

כפי שכבר צוין, לא מדובר על עוד עסקת נדל"ן רגילה, לכן חשוב מאוד לדאוג לכך שחוזה המכר ייערך בצורה נכונה וילווה על ידי בעלי מקצוע מתאימים: עורך דין, רואה חשבון וכן גם שמאי מקרקעין. כל בעלי המקצוע הרלוונטיים צריכים להכיר היטב את הדינים של המגזר החקלאי.

ליווי שלהם את העסקה ובמידת הצורך הגשת ערעור על השומה הנקבעת יכולה להביא לצמצום משמעותי של תשלומי המיסים השונים ולהפחתה שלהם בכשלושים אחוז. כך שאם נסכם זאת, אכן עסקת מכירה של משק חקלאי אינה עסקה רגילה וכרוכים בה מיסים רבים, אולם בתכנון נכון והתנהלות נכונה ניתן להגיע לעסקה משתלמת.

מרחבי הרשת:
יורם קראוס – מטפס ההרים שבונה את משרדי החברות הגדולות בעולם

יורם קראוס – טוויטר
יורם קראוס – Linkedin